Modeplein

Kinderopvang in Turnhout staat model voor kinderopvang in Europa

Geplaatst door

Vroeger werden de kinderen voordat zij naar school gingen vaak door de ouders of grootouders verzorgd. Het leven was er op ingericht dat moeders thuis bleven en de zorg voor hun kroost opnamen.In relatief korte tijd is er in deze westerse samenleving veel veranderd. De gezinscultuur heeft een grote transformatie doorgemaakt, waarbij beide ouders (noodzakelijk) meerdere dagen per week of voltijds gaan werken. Daarnaast staan grootouders vaak zelf nog in het werkveld of richten hun leven na pensionering zo in dat er niet vanzelfsprekend tijd over blijft om bij afwezigheid van ouders iedere keer op te kunnen passen.Ook bij de kinderen zorgt dit voor een nieuwe situatie. Wanneer zij enkele maanden oud zijn, wordt de zorg voor hen deels aan anderen uitbesteed. In een kinderopvang zijn er mensen werkzaam die van de zorg voor het kleine kind hun beroep hebben gemaakt. Zij zijn elke keer opnieuw op zoek naar manieren om de aan hen toevertrouwde kinderen met goede zorg te omhullen. Deze beroepskeuze hangt ook samen met hun voorliefde om met jonge kinderen te werken!In Turnhout komt er een nieuwe kinderopvang. Kinderdagverblijf Gabriël is een kleinschalig project, waarbij maximaal veertien kinderen worden toegelaten. Speciaal voor dit initiatief wordt er een passend gebouw gerealiseerd, wat voldoet aan de modernste noden en eisen. Het wordt een ecologisch gebouw, waarin het werken met natuurlijke materialen voorop staat. De wens is om op die manier ook bij te dragen aan een warme en omhullende omgeving voor de aanwezige jonge kinderen.Zeer belangrijk voor baby’s en dreumesen is rust. De eerder aangehaalde kleinschaligheid en keuze om – aangepast aan hun noden- een nieuwbouw te zetten dragen hier al toe bij. De begeleiders van de jonge kinderen zullen echter het woord rust ook niet enkel als belangrijk woord zien. Voor hen wordt het een werkwoord. In de nieuwe kinderopvang te Turnhout, kinderdagverblijf Gabriël, wordt er voortdurend gewerkt aan een sfeer van rust!Wilt u de voortgang van het project volgen, dan kunt u Googlen op ‘Kinderopvang Turnhout‘ of ‘Kinderopvang in Turnhout‘.

http://www.kinderopvangturnhout.be