Mode plein Blog
Image default
Zakelijk

Aangaan van een training OR

Aangaan van een training OR

Het kan belangrijk zijn om juist opgeleid personeel te hebben. Een training, cursus of opleiding kan betrekking hebben op verschillende soorten vaardigheden, zoals hier onder in het kort staan aangegeven:

–          Kennis

–          Kunde

–          Sociale aspecten

–          Procesaspecten

–          Doelaspecten

Volgens dit model moeten de verschillende aspecten getraind worden en leidt dat tot competentie. In het geval van werknemersvertegenwoordiging kan men natuurlijk denken aan collectieve arbeidsovereenkomsten en vakbonden, maar het kan ook heel goed gaan over de ondernemingsraad. Als men daarover wat wil leren, dan is een training OR de passende optie.

De relatie tussen praktijk en theorie

Er zijn een aantal rechten en plichten van toepassing op de ondernemingsraad als orgaan binnen een bedrijf. Men heeft bijvoorbeeld het overlegrecht, waarin staat aangegeven dat de het orgaan mag discussiëren over zaken die het bedrijf aan gaan. Daarnaast stelt het adviesrecht dat er advies verkregen kan, mag en moet worden bij het bovengenoemde orgaan. In de training OR leert men bijvoorbeeld juist advies geven en er correct mee om gaan. De training OR geeft ook aandacht aan het instemmingsrecht. Dat wil zeggen, als er iets een directe impact heeft op het personeel of de arbeidsomstandigheden, dan moet het orgaan daarmee instemmen

Wat is er nog over?

Ten slotte is er nog sprake van een initiatiefrecht. Dit houdt in dat de ondernemer zaken kan voorstellen die te maken hebben met het bedrijf of concern. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de arbeidsomstandigheden, producten die gefabriceerd worden of diensten waarin voorzien wordt. Er kan dan een overleg met de OR volgen, als daar behoefte aan is. In de training OR komen de verschillende stappen voor zo een overleg gesprek naar voren. Zo kan er dus professioneel en volgens de juiste (en efficiënte) procedures een gesprek gevoerd worden.